Aktualności
2022-09-27
Wycieczka do Owińsk
[ czytaj więcej ]
2022-09-25
Partnerzy Erasmus+ w Kowanówku. Wrzesień 2022
[ czytaj więcej ]
2022-09-24
Drodzy Rodzice, Uczniowie, Przyjaciele!
[ czytaj więcej ]
2022-09-16
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022
[ czytaj więcej ]
2022-09-01
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
[ czytaj więcej ]
2022-06-24
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
[ czytaj więcej ]
Losy absolwentów
ZSS w Kowanówku

Ankieta dla absolwentów

Drodzy Absolwenci, czas mija szybko, zacierają się wspomnienia, a nam zależałoby na tym, żeby uzyskać od Państwa informacje o przydatności w życiu zawodowym wiedzy, którą Państwo zdobyli w Zespole Szkół w Kowanówku. Ankieta pomoże nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między procesem nauczania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów. W tym celu odwołujemy się do Państwa doświadczeń i prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej naszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.

1. Płeć

Kobieta
Mężczyzna

2.Rok ukończenia szkoły

3. Wiek

18-20
21-25
26-30
31-35
36-40
ponad 40

4. Po ukończeniu Zespołu Szkół w Kowanówku:

podjęłam/podjąłem naukę w szkole zawodowej
pracuję w wyuczonym zawodzie
pracuję w innym zawodzie
prowadzę własną działalność
nie uczę się i nie pracuję
wyjechałam/wyjechałem za granicę i pracuję w wyuczonym zawodzie
wyjechałam/wyjechałem za granicę i nie pracuję w wyuczonym zawodzie

5. Czy wiedza i umiejętności nabyte podczas edukacji w ZSS w Kowanówku okazały się dla Pana / Pani przydatne w dalszym toku kształcenia?

tak
nie

6.Czy wiedza i umiejętności nabyte podczas edukacji w ZSS w Kowanówku okazały się dla Pana / Pani przydatne w pracy zawodowej?

tak
nie

7.W jakim stopniu jest Pan zadowolony / Pani zadowolona z przebiegu kształcenia w szkole?
(oceń od 1 do 5 gdzie 1 jest najniższą notą a 5 najwyższą).

przydatność treści nauczania w codziennym życiu,
1 2 3 4 5

relacje uczeń – nauczyciel,
1 2 3 4 5

jakość bazy dydaktycznej i sal lekcyjnych,
1 2 3 4 5

możliwość rozwijania swoich zainteresowań,
1 2 3 4 5

możliwość skorzystania z pomocy nauczycieli, pedagoga w sytuacjach stwarzających trudności dla ucznia,
1 2 3 4 5

merytoryczne przygotowanie kadry,
1 2 3 4 5

jakość nauczania (umiejętności dydaktyczne kadry pedagogicznej),
1 2 3 4 5

doradztwo zawodowe,
1 2 3 4 5

Inny (jaki?):

8.Które z poniższych czynników Pana / Pani zdaniem wpłynęły istotnie na Pana / Pani osiągnięcia zawodowe?

kadra nauczycielska
inne opcje
nauczyciel określonego przedmiotu (jakiego?)


9.Czy jako absolwent dostrzegasz potrzebę wprowadzenia zmian w sposobie kształcenia?

nie
nie mam zdania
tak, polegających na