Aktualności
2018-11-12
WYCIECZKA KOŁA TURYSTYCZNEGO IM. KAZIMIERZA NOWAKA DO MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
[ czytaj więcej ]
2018-11-12
Szkolny konkurs „Estetyczna klasa”
[ czytaj więcej ]
2018-11-12
SZKOLNE OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
[ czytaj więcej ]
2018-11-12
Udział klasy 2B w ogólnopolskim projekcie " A może Polska"
[ czytaj więcej ]
2018-11-09
Wypiek rogali marcińskich
[ czytaj więcej ]
2018-11-09
PROJEKT-MY PASJONACI
[ czytaj więcej ]
Aktualności z dnia 2011-09-01
PRZETARG NA PRACE REMONTOWE

Przetarg na prace remontowe i adaptacyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Dla zainteresowanych:
Poniżej można pobrać pliki PDF dotyczące przetargu:
1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
4.UMOWA


SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU DOT.REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH Z ADAPTACJĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NUMER OGŁOSZENIA: 269460- 2011; DATA ZAMIESZCZENIA: 01.09.2011

SPROSTOWANIE DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

rozdział 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO:

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w Kowanówku (sekretariat)
ul. Miłowody 2
64-600 Oborniki

dodane przez A.RADZIŃSKA