Aktualności
2018-11-09
Wypiek rogali marcińskich
[ czytaj więcej ]
2018-11-09
PROJEKT-MY PASJONACI
[ czytaj więcej ]
2018-11-08
Pasowanie na czytelnika
[ czytaj więcej ]
2018-11-08
100 prac na 100 lat niepodległości
[ czytaj więcej ]
2018-11-08
Pływacy Klubu Olimpiad Specjalnych „Promienie” Kowanówko w Szamotułach
[ czytaj więcej ]
2018-11-04
"Chawerim Towim-poznajmy się"- Ogólnopolski projekt eTwinning.
[ czytaj więcej ]
Aktualności z dnia 2016-02-10
CHRONIMY DZIECI

Od lutego w naszej szkole wdrożony będzie program profilaktyki przemocy wobec dzieci pt: „Chronimy dzieci”. Jest to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem (ze strony rodziców, opiekunów, pracowników placówki oraz rówieśników) zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Szkoła, która spełni standardy ochrony dzieci otrzyma certyfikat Chronimy dzieci. Program jest realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” . Realizatorem programu w szkole jest pedagog szkolny Joanna Pytlak oraz koordynator ds. bezpieczeństwa Grażyna Surma. Pierwszym działaniem w ramach realizacji programu było opracowanie dokumentu Polityki Ochrony Dzieci oraz zapoznanie i przeszkolenie personelu-pomocy nauczycieli w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i sposobów reagowania na przemoc.

Joanna Pytlak


Galeria zdjęć

dodane przez