Aktualności
2018-04-16
„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja”
[ czytaj więcej ]
2018-04-11
"A może Wielkopolska?"
[ czytaj więcej ]
2018-04-09
Wiosenne kwiaty w klasie 1Bs
[ czytaj więcej ]
2018-04-06
Ozdoby wielkanocne.
[ czytaj więcej ]
2018-04-06
Międzynarodowy Dzień Teatru
[ czytaj więcej ]
2018-04-06
Urodziny według metody M. Montessori w klasie 1Bs.
[ czytaj więcej ]
Aktualności z dnia 2017-03-02
SZKOLNY BOHATER MIESIĄCA

BOHATER STYCZNIA 2017 Natalia Pyzia za osiągnięcie najwyższej średniej ocen w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Uczennica zawsze jest przygotowana do lekcji. Wykonuje polecenia nauczycieli. Bierze udział w konkursach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. Nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu. Nie ma uwag negatywnych w dzienniku. Umie współżyć w zespole. Jest uczynna, chętnie pomaga innym. Dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych. Jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować. Respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych. Wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego. Postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

SZKOLNY BOHATER MIESIĄCA luty 2017 Patrycja Popiela reprezentowała Zespół Szkół w Kowanówku w III Konfrontacjach Małych Form Teatralnych Młodzieży Gimnazjalnej „Teraz My” w Szamotułach, prezentując piosenkę Boba Dylana "Odpowie ci wiatr", oraz "Szkolny rock and roll". Uczennica została zaproszona przez dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Oborniki do zaśpiewania piosenek podczas wieczoru poetycko – muzycznego pt. " Tylko miłość się liczy" . Koncert został przygotowany dla społeczności lokalnej, wystąpili na nim wybrani uczniowie szkół gimnazjalnych z Powiatu Obornickiego. Jej talent wokalny został zauważony i doceniony podczas II Międzyszkolnego Przeglądu Twórczości ks. Jana Twardowskiego organizowanego przez naszą szkołę w bibliotece w Obornikach. Patrycja rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych poprzez samokształcenie. Bierze udział w konkursach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, zachwycając słuchaczy swoim pięknym głosem i interpretacją utworów oraz dostarczając bogatych wrażeń emocjonalnych. W szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje.

J. Kaczmarek

Galeria zdjęć

dodane przez