Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja Bohaterowie Dzieciom ufundowała naszej szkole niezbędny sprzęt edukacyjny wartości 30000,00
Dziękujemy!!!

 

Obowiązujący strój galowy w ZSS w Kowanówku

Ważne wydarzenia