Biuletyn Informacji Publicznej

W piątek 26 kwietnia 2024 roku w udekorowanej w barwy narodowe świetlicy szkolnej zgromadziła się społeczność szkolna, aby uczcić 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Przy udziale szkolnego pocztu sztandarowego na początku odśpiewano hymn państwowy, a następnie uczniowie z klas 4A,5A,7A,8A,7Bb,2Pb przedstawili patriotyczny program artystyczny, w którym przybliżono najważniejsze fakty historyczne związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji, zwanej  „Ustawą Rządową z dnia 3 Maja roku 1791”. Wspólnie zaśpiewano „Mazurka Trzeciego Maja” oraz inne pieśni patriotyczne opowiadające o szacunku do symboli narodowych i miłości Ojczyzny. W tle wykorzystano muzykę i  multimedialną prezentację- ilustrujące treść wierszy i piosenek.

Monika Bąkowska, Beata Tomaszewska,
Elżbieta Hanczarska- Ślachciak, Elżbieta Rzeska – Kamińska,
Katarzyna Chwalisz, Olga Łukaszewska,
Elżbieta Ignaszczak, Elżbieta Narojczyk

Galeria zdjęć