Biuletyn Informacji Publicznej

W ostatni piątek 21 kwietnia w Zespole Szkół w Kowanówku, dokonaliśmy podsumowania konkursu plastycznego dotyczącego tematyki związanej z Dniem Ziemi. Organizatorami konkursu byli: Pani Katarzyna Golibrocka i Pan Maciej Pawlak. Podsumowanie konkursu odbyło się przed szkołą, czemu bardzo przysłużyła się piękna tego dnia pogoda. W konkursie uczestniczyło 91 uczniów, 15 klas i troje uczniów uczących się w domu. Poziom prac okazał się bardzo wyrównany. Oglądając prace należy stwierdzić że każdy uczestnik, w jej wykonanie włożył bardzo dużo wysiłku. Dlatego każdy artysta, otrzymał nagrody związanie tematycznie z obchodzonym świętem i słodkie upominki. Wykonane prace zostały zawieszone na tablicach, i są prezentowane w świetlicy szkolnej. Można je również podziwiać na zamieszczonych fotografiach. W organizacji rozdania nagród, pomógł Pan Dawid Bentkowski przygotowując nagłośnienie imprezy za które bardzo dziękujemy.

Organizatorzy konkursu
Katarzyna Golibrocka i Maciej Pawlak

Galeria zdjęć