Biuletyn Informacji Publicznej

24 kwietnia 2023 roku Izabella Ułanowska z klasy 1P i Waldemar Łukaszewicz z klasy 2Pc, mieli przyjemność spotkać się z młodzieżą ze szkół przysposabiających do pracy, na III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy
i Umiejętności, zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. Gości serdecznie powitała Pani dyrektor Ewa Kemnitz. Podczas realizacji zadań uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności oraz doskonalili kompetencje społeczne. Organizatorki – Pani Izabella Sawicka i Pani Izabella Świderska, stworzyły wiele sytuacji pozwalających uczestnikom osiągnąć sukces, a tym samym wpłynąć na pozytywny obraz samego siebie. Wysiłki młodzieży z Gębic, Kłecka, Kowanówka i z Wągrowca, docenili Pani wicedyrektor Joanna Medolińska i wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego Pan Michał Piechocki. Serdecznie dziękujemy za świetną atmosferę sprzyjającą integracji wśród uczniów
i nauczycieli.

Elżbieta Ignaszczak, Ewelina Dudek

Galeria zdjęć