Biuletyn Informacji Publicznej
Prosimy o oddawanie głosów na projekt dla naszej Szkoły!
LICZYMY NA DOBRA POGODĘ https://glosowanie.mpotega.pl/
Należy założyć konto na swój mail i można codziennie oddawać jeden głos przez 2 tygodnie
Natalia Walkowska