Biuletyn Informacji Publicznej

W piątek 12 maja 2023 w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie podsumowujące wycieczkę do Belgii podczas, którego społeczność szkolna obejrzała prezentację multimedialną oraz filmową relację z każdego dnia wyjazdu realizowanego w ramach projektu Erasmus + .

Prezentacja

 

Anna Nawrocka, Irena Lorenc, Monika Bąkowska, Beata Zdancewicz