Biuletyn Informacji Publicznej

We wtorek, 19 września 2023 r., nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską – 30. Akcję Sprzątania Świata. W tym roku, pod hasłem “SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI”, które zostało ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia. Celem akcji było promowanie idei nieśmiecenia w naturze. 

Koordynatorki akcji wyposażyły uczniów i nauczycieli w kolorowe worki i jednorazowe rękawiczki oraz wyznaczyły miejsca do sprzątania. Na szkolnej świetlicy przygotowana były pomoce dydaktyczne: historyjka obrazkowa “Chora Planetka” Magdaleny Tokarczyk, “Kodeks ekologa” (dzieckiembadz.blogspot.com) oraz materiały do praktycznej nauki sortowania odpadów, przygotowane przez uczennice klasy 2Pa. Na kolejnych lekcjach uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli film edukacyjny o tematyce proekologicznej a także wykonali tematyczne karty pracy. 

Uczestnicy akcji byli zadowoleni, że mogli przyczynić się do złagodzenia negatywnego wpływu na najbliższe środowisko, zbierając i segregując odpady. Każdy uczestnik czuł się dowartościowany tym,  że mógł posprzątać swój “kawałek” Polski. 

Pod czujnym okiem nauczycieli, zebrane śmieci zostały złożone w wyznaczonym miejscu. 

Po zakończonej akcji, wyniki naszych działań zostały wysłane raportem do Fundacji Nasza Ziemia, która co roku zbiera dane z akcji terenowych w Polsce, w celu opublikowania na swojej stronie internetowej raportu ogólnopolskiego. 

 

Koordynatorki: Irena Lorenc, Elżbieta Ignaszczak

 

       Galeria zdjęć