Biuletyn Informacji Publicznej
W piątek 21 czerwca 2024 roku w dniu zakończenia roku szkolnego 2023/2024 odbył się Uroczysty Apel, na którym Pani Dyrektor Ewa Szczecińska podsumowała minione miesiące pracy i nauki. Podczas spotkania Uczniów i Rodziców klas 1-3 wręczono nagrody za czytelnictwo, a w klasach Wychowawcy rozdali świadectwa promocyjne. Na drugim apelu, w którym uczestniczyli Uczniowie klas 5-8 i PP nastąpiło Pożegnanie Absolwentów Szkoły Podstawowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Tradycyjne apel rozpoczął się od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego ZSS w Kowanówku i odśpiewania hymnu państwowego i szkolnego. Następnie przemówiła do Uczniów i Rodziców Pani Dyrektor Ewa Szczecińska i podzieliła się swoimi refleksjami i podsumowaniami, po czym nastąpił najważniejszy dla Uczniów moment wręczania świadectw i nagród za osiągnięcia i sukcesy. W pierwszej kolejności wręczono Świadectwa z wyróżnieniem, a następnie Dyplomy Absolwenta i Świadectwa Ukończenia Szkoły. Był to moment pełen emocji i wzruszeń. Każdy Absolwent w podziękowaniu za trud wychowania podarował Rodzicom różę. Doceniono również uczniów za działalność w Szkolnym Kole Caritas oraz za czytelnictwo. Na koniec Kapituła Odznaki Patrona Szkoły wyróżniła uczniów, którym Pani Dyrektor wręczyła brązowe, srebrne i złote Odznaki Patrona Szkoły Podstawowej i Przysposabiającej do Pracy. W tym roku przyznano także sześć Odznak Przyjaciela Szkoły. Wśród nagrodzonych znaleźli się rodzice, pracownicy szkoły i sponsorzy. Pozostali uczniowie z rąk swoich Wychowawców otrzymali świadectwa i upominki w klasach. Nie zabrakło pięknych podziękowań ze strony uczniów w postaci kwiatów, symbolizujących piękno i szacunek do pracy nauczycieli.
Organizatorzy