Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku jest samodzielną jednostką organizacyjną dla której organem prowadzącym jest Powiat  Obornicki.

W skład zespołu wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna im. ks. Jana Twardowskiego,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego.

Kierownictwo

 • Dyrektor: mgr Ewa Szczecińska
 • Wicedyrektor: mgr Jolanta Majkowska

Pracownicy

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

 • nauczyciel,
 • sekretarz szkoły,
 • pomoc administracyjna
 • pomoc nauczyciela,
 • pomoc kuchenna,
 • sprzątaczka,
 • pracownik gospodarczy