Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku

W skład Zespołu Szkół w Kowanówku wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa
  im. ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  im. ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku (trzyletnia szkoła dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie stopniu umiarkowanym i znacznym)

Prowadzimy zajęcia indywidualnego nauczania i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze.

Kształceniem obejmujemy dzieci z niepełnosprawnością w stopniu:
 • lekkim,
 • umiarkowanym,
 • znacznym,
 • głębokim

Obok typowych metod nauczania stosujemy wybrane elementy metod terapeutycznych: m.in. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, ruchowej ekspresji twórczej. Uczniowie są również objęci zajęciami logopedycznymi.

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA
 • koło taneczne
 • koło muzyczne
 • koło turystyczne
 • szkolne koło PCK
 • koło plastyczne
 • koło informatyczne
 • obcowanie ze sztuką (teatr, kino, muzeum, wystawy)
 • udział dzieci i młodzieży w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich
 • realizacja własnych programów autorskich nauczycieli
 • wycieczki krajoznawcze
 • wycieczki zagraniczne
 • turnusy rehabilitacyjne
 • realizacja programu „Zielona szkoła”
W szkole nauczany jest język niemiecki i język angielski. Realizowane są projekty edukacyjne:
 • A może Wielkopolska?
 • Nasz region nasza ojczyzna
 • Jesteśmy tacy sami
 • Najpiękniejsze zakątki Powiatu Obornickiego
 • Mitologujemy
 • MegaMisja
 • SuperKoderzy
 • Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
 • Centrum Mistrzostwa Informatycznego
WALORY NASZEJ SZKOŁY
 • mało liczne klasy, dające możliwość poczucia bezpieczeństwa oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów,
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej,
 • pracownia gospodarstwa domowego z profesjonalnym sprzętem AGD,
 • pracownie przedmiotowe,
 • świetlica szkolna czynna od 7.00,
 • aktywna współpraca z rodzicami,
 • opieka pedagoga szkolnego
 • przyjazny leczniczy klimat -teren parku,
 • ciepła serdeczna atmosfera