Biuletyn Informacji Publicznej
  • Animacja, Gry i Komiksy 3D w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów. Innowacja realizowana w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy. Innowacyjność polegała na zastosowaniu i wykorzystaniu podczas zajęć przysposobienia do pracy oraz zajęć rozwijających komunikowanie się długopisów 3D, drukarki 3D i ich wytworów w procesie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych, poznawania emocji i sposobów radzenia sobie z nimi tworząc animacje 3D.
  • Mów mi.. Innowacja polega na opracowaniu na platformie Genially materiałów w formie multimedialnego podręcznika na zajęcia rozwijające komunikowanie się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami. Materiały przygotowane są w formie ćwiczeń aktywizujących do wypowiadania się, zadań w formie inscenizacji.
  • Tabletowe AAC-rozwijanie kompetencji językowych z komunikatorem LetMeTalk.  Innowacja skierowana dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze spektrum autyzmu z ukierunkowaniem na komunikowanie się. Przygotowanie w komunikatorze LetMeTalk folderów z interaktywnymi symbolami do rozmów na określony temat. Każdy uczeń posiada własny tablet z komunikatorem dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb.
  • Kalendarz dni nietypowych głównym założeniem innowacji jest wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Innowacja realizowana we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku. Promowanie takich dni jak: Dzień Jabłka, Dzień Drzewa, Dzień Herbaty, Dzień Mleka.
  • Praktyczne działanie kluczem do samodzielności z wykorzystaniem metody Marii Montessori-Pozwól mi zrobić to samemu-myślą przewodnią tego programu jest zachęcanie dzieci do samodzielnego przygotowania posiłków, ubierania i zdejmowania odzieży, posługiwania się przyborami kuchennymi pod kątem sekwencji kroków składających się na określoną umiejętność w danym zakresie.
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z wykorzystaniem drukarki 3D, otrzymanych w ramach programów: Laboratoria Przyszłości i Aktywna Tablica. Działaniem innowacyjnym zostali objęci uczniowie klas 4-8 z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Głównym celem innowacji jest aspekt użyteczności projektów 3D w tym breloczki do kluczy, kontury różnych przedmiotów typu foremki do ciast, symboli narodowych i innych służących jako pomoce dydaktyczne. W ramach innowacyjnych działań  stworzyła liczydło ułatwiające liczenie w zakresie dopełniania do pełnych dziesiątek i setek.
  • Lektury w 3D, wdrażanie technologii związanej z drukiem 3D na lekcjach języka polskiego.
  • Zabawy z różnych stron świata – celem innowacji jest poznanie ulubionych zabaw dzieci z różnych części świata  i uświadomienie, że wszystkie dzieci na całym świecie lubią się bawić. Uczniowie zaznajomią się z popularnymi zabawami z Boliwii, Bangladeszu, Syrii Lanki, Meksyku, Czech i Niemiec.