Biuletyn Informacji Publicznej

Olimpiady specjalne w Kowanówku

Olimpiady Specjalne Polska to sportowa organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach, zawodach i imprezach rehabilitacyjno – sportowych.

Logotyp Olimpiady Specjalne Wlekopolskie-Poznań

Równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej, poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności. Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych dostosowanych, jeśli to niezbędne, do ich potrzeb i możliwości.

Olimpiady Specjalne to światowa organizacja zapewniająca osobom z niepełnosprawnością intelektualną całoroczny cykl treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych.

W styczniu 2018 roku ruszyły cotygodniowe zajęcia treningowe Olimpiad Specjalnych w ramach dyscypliny sportowej pływanie, które odbywają się w poniedziałki o godzinie 13.30 – 14.15 na basenie Centrum Rekreacji w Obornikach. W zajęciach uczestniczy 14 zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Promienie” Kowanówko.

W ramach zajęć realizowane są cele:

  • oswajanie z wodą w obrębie całego ciała,
  • rozwijanie umiejętności elementarnego przemieszczania się w środowisku wodnym (woda płytka i głęboka) – przyjmowanie pozycji pływackiej w leżeniu na plecach i piersiach, zanurzanie głowy, wydech do wody, naprzemienna praca kończyn dolnych,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz zwiększanie ogólnej siły mięśniowej i poziomu wydolności oddechowej,
  • doskonalenie umiejętności przemieszczania się i korzystania z obiektu sportowego – przestrzeganie zasad i regulaminu zachowania się na pływalni,
  • doskonalenie umiejętności samoobsługowych,
  • dostarczanie uczestnikom zajęć miłych wrażeń.

Grupę uczestników zajęć stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z klas I – III naszej szkoły, którym towarzyszą nauczyciele i opiekunowie.

Grupa dzieci uczestniczących w zajęciach na basenie z opiekunami

Zajęcia treningowe Olimpiad Specjalnych udaje się realizować dzięki pozyskanym środkom finansowym ze źródeł publicznych – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Miejski Oborniki.

Dzieci na zajęciach pływackich na basenie z opiekunami

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole został reaktywowany Klub Olimpiad Specjalnych „Promienie“ Kowanówko.

Uczniowie – zawodnicy Olimpiad Specjalnych wzięli udział w zawodach sportowych:

  • Regionalny Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych w Poznaniu (bieg integracyjny – 600m,
  • Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Szamotułach (konkurencje adaptowane z wykorzystaniem sprzętu pneumatycznego),
  • Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie (biegi krótkie – 50m, 100m oraz kolarstwo trójkołowe).

Zdjęcie dzieci na boisku z nauczycielką

W ramach zajęć świetlicowych były realizowane pilotażowe zajęcia z zakresu lekkiej atletyki, które w przyszłych latach chcielibyśmy rozwinąć o nowe dyscypliny sportowe.

Joanna Michalak