Biuletyn Informacji Publicznej

Samorząd szkolny – skład oraz harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca:

 • Daniel Just

Zastępca:

 • Daniel Wardęga

Skarbnik

 • Patrycja Kasperska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 • mgr Monika Bąkowska
 • mgr Zyta Czechowska
 • mgr Jarosław Kaczmarek


 

Harmonogram działań na rok szkolny 2021/2022

wrzesień

  • Rozpoczęcie roku szkolnego.
  • Demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
  • Podsumowanie wyborów do Rady SU- ogłoszenie wyników.
   I Spotkanie przewodniczącego i członków Rady SU- ustalenie harmonogramu działań.
   Zebranie przewodniczących rad klasowych.
   wrzesień
 • Demokratyczne wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 • Apel z okazji Dnia Chłopca.
  Dzień Chłopca – impreza wewnątrzklasowa organizowana przez Samorządy Klasowe.

październik

 • Przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji – Góra grosza
 • Przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły.

 

listopad

 • Przygotowanie apelu z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na grobach byłych pracowników szkoły na cmentarzu parafialnym w Obornikach.
 • Zbiórka makulatury na rzecz szkolnego Koła PCK.
 • II spotkanie przewodniczącego i członków Rady SU- ustalenie planu działań organizacji szkolnych Mikołajek. Zebranie przewodniczących Rad Klasowych. .

 

grudzień

 • Organizacja szkolnych Mikołajek
 • Organizacja drzewka bożonarodzeniowego. Konkurs na najpiękniejsze ozdoby choinkowe – wspólne ubranie szkolnej choinki. Kiermasz świąteczny- wykonanie upominków na kiermasz.

 

styczeń

 • W ramach zabaw karnawałowych – wybory Miss i Mistera szkoły.
 • Akcja bezpieczne ferie. Wykonanie przez klasy plakatów mówiących o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. Wystawa plakatów w świetlicy szkolnej.

 

luty

 • „Walentynkowa poczta serduszkowa”.

 

marzec

 • Apel z okazji Dnia Kobiet
  Dzień Kobiet – impreza wewnątrzklasowa organizowana przez Samorządy Klasowe.

 

kwiecień

 • Przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji – Góra grosza.
 • Zbiórka makulatury na rzecz szkolnego koła PCK.

 

maj

 • Konkurs – Znam prawa ucznia.

 

czerwiec

 • Sejmik samorządowy. Spotkanie Rady SU i Rad Klasowych z Dyrektorem szkoły – podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2021/2022.
 • Całoroczna zbiórka makulatury – uzyskane środki pieniężne systematycznie wpłacane na konto Rady Rodziców.

 

cały rok

 • Całoroczna zbiórka nakrętek na rzecz niesienia pomocy w częściowym pokryciu kosztów rehabilitacji.

 

czerwiec

 • Zakończenie roku szkolnego.