Biuletyn Informacji Publicznej

Wychowawca klasy

w roku szkolnym 2022/2023

Klasa 2Pa – sala nr 13

mgr Anna Nawrocka

Klasa 3Pc – sala nr 25

mgr Jan Radziński

Klasa 2Pb – sala nr 34

mgr Maciej Pawlak

Klasa 1P – sala 37

mgr Elżbieta Ignaszczak