Biuletyn Informacji Publicznej

Wychowawca klasy

w roku szkolnym 2022/2023

Klasa 3P – sala nr 13

mgr Jan Radziński

Klasa 1P – sala nr 25

mgr Anna Nawrocka

Klasa 2Pb – sala nr 34

mgr Maciej Pawlak

Klasa 2Pa – sala 37

mgr Elżbieta Ignaszczak