Biuletyn Informacji Publicznej

INTEPRETACJA LOGO SZKOŁY

Szkoła jako instytucja dla naszych dzieci i młodzieży jest oknem na świat. Otwarte na oścież okno przepustką w życie, umożliwiony kontakt ze światem. W szkole uczniowie zapoznają się z pewnymi nowymi treściami, to dla niektórych jedyne źródło wiedzy (podręczniki, komputer, Internet). Stąd symbol słońca jako źródła wiedzy, radości i okazywanego ciepła. Promienie w kształcie gestu otwartych wyciągniętych dłoni symbolizują przyjaźń, otwartość, radosną atmosferę w szkole, zachęcanie do współpracy, pomocy i życzliwości.