Biuletyn Informacji Publicznej

Początki 1975

Z dniem 1 września 1975 roku, decyzją miejscowych władz (Orzeczenie Inspektora Oświaty i Wychowania) powołano do życia Szkołę Specjalną w Bogdanowie. Była to szkoła ośmioklasowa, składała się z siedmiu oddziałów dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i głębszym.

Skład Rady Pedagogicznej w roku 1975:

Dyrektor szkoły:
• mgr Bolesław Tomczewski – 25 lat pracy nauczycielskiej

Nauczyciele:
• Urszula Garstecka- 24 lata pracy, 2 lata studiów
• Bożena Gruchot
• Maria Majchrzak – 30 lat pracy, SN
• Irena Sęk – SN
• Stefania Tecław -długoletni sekretarz zarządu powiatowego ZNP
• Janina Mańczak -liceum pedagogiczne, I rok SN

Sprzątaczka
• Łucja Jankowska

 

Lata 1975-1990

Jednostką prowadzącą szkołę w latach 1975 – 1990 był Urząd Miasta i Gminy w Obornikach.

 

Lata 90’te

Od 1990 – 1992 roku szkoła była placówką kuratoryjną. W latach 1993-1998 roku organem prowadzącym był ponownie Urząd Miasta i Gminy w Obornikach. W związku z nową reformą administracyjną od 1999 roku organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Obornikach.

 

Rozwój na przestrzeni lat

W okresie od maja 1977 roku do kwietnia 1978 roku został przeprowadzony kapitalny remont szkoły. Po remoncie szkoła wzbogaciła się o centralne ogrzewanie, nowe ujęcie wody z hydroforem, zaadoptowano strych na salę świetlicową, wydzielono pomieszczenie na kuchnię, zbudowano toaletę, dobudowano szatnię oraz wydzielono gabinet dyrektora i pokój nauczycielski.

W ciągu kilku ostatnich lat przeprowadzone zostały dalsze remonty, które umożliwiły lepszą funkcjonalność szkoły. Został zaadaptowany budynek gospodarczy na salkę gimnastyczną i pracownię techniczną (1992-1993r.). W latach 1994-1995 zaadaptowano poddasze na dwie pracownie tj. logopedyczno – dydaktyczną. W 1999 roku w pomieszczeniach po kotłowni urządzono pracownię techniczną, a w pomieszczeniu zwolnionym pracownię komputerową mającą połączenie z Internetem.

 

Dyrekcja

W ciągu 32 lat istnienia placówki funkcję dyrektora szkoły sprawiali:

  • w latach 1975 – 1988 – mgr Bolesław Tomczewski
  • w roku 1988-1989 – mgr Mieczysław Brust
  • w latach 1989-2003 – mgr Jan Konieczka
  • od roku 2003 do dnia dzisiejszego -mgr Ewa Szczecińska

 

Zmiany, zmiany

Ze względu na trudną sytuację lokalową Szkoła w Bogdanowie zmieniła siedzibę. Z dniem 1 września 2005 nastąpiło oficjalne otwarcie i rozpoczęcie roku szkolnego w nowej szkole w Kowanówko na ul .Miłowody 2.