Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje na temat rekrutacji

Statut szkoły

STATUT Zespołu Szkół w Kowanówku – kliknij tutaj

Szkoła Podstawowa

Wymagane dokumenty – Do szkoły

 1. wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
 2. aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (kopię z poświadczoną zgodnością z oryginałem natomiast oryginał orzeczenia do wglądu),
 3. jedno zdjęcie legitymacyjne,
 4. do wglądu ostatnie świadectwo promocyjne.

Pobierz „Wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia”

Wymagane dokumenty – Do starostwa powiatowego

 1. wniosek o skierowanie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
 2. aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (kopia).

Pobierz „Wniosek o skierowanie do szkoły podstawowej”

Szkoła Przysposabiająca do Pracy / 3-letnia /

 • Przyjmujemy młodzież od 15 do 24 roku życia
 • Uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności i wiadomości z zakresu:
  • urządzenia i prowadzenia domu
  • przygotowania posiłków
  • szycia ręcznego i maszynowego
  • prac ogrodniczych
  • wytwarzania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych
 • Nauka w naszej szkole jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Wymagane dokumenty – do szkoły

 1. wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
 2. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy (szkoła nie zwraca kosztów wizyty u lekarza),
 3. aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy (kopię z poświadczoną zgodnością z oryginałem natomiast oryginał orzeczenia do wglądu),
 4. jedno zdjęcie legitymacyjne,
 5. do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Pobierz „Wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia”

Wymagane dokumenty – do starostwa powiatowego:

 1. wniosek o skierowanie do szkoły przysposabiającej do pracy (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
 2. aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy (kopia).

Pobierz „Wniosek o skierowanie do szkoły przysposabiającej do pracy”

W Szkole Przysposabiającej do Pracy

 • Klasy liczą do 8 uczniów
 • Młodzież może korzystać ze śniadań i ciepłych posiłków w szkolnej stołówce
 • Uczniowie realizują zajęcia w bogato wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego oraz korzystają z bazy szkolnej: biblioteki, pracowni technicznej, informatycznej, logopedycznej, sali gimnastycznej
 • Biorą udział w atrakcyjnych imprezach, konkursach, wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych

I. Kształcenie ogólne

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe
 • Zajęcia kształtujące kreatywność.
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 • Zajęcia rewalidacyjne, w tym logopedię
 • Religię lub etykę

II. Przysposobienie do pracy

to przedmiot, podczas którego młodzież uczy się konkretnych czynności z elementami bhp
w następujących kierunkach:

 • urządzenie i prowadzenie domu
 • praca w kuchni − przygotowanie posiłków
 • szycie ręczne i maszynowe
 • prace ogrodnicze
 • wytwarzanie przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych